سرتیتر اخبار
 

به گزارش زرین نامه به نقل از پایگاه خبری فرمانداری علی آباد کتول، جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت درفرمانداري شهرستان علي آبادکتول به رياست ابراهيم احمدي معاونت فرمانداري رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ91/6/18تشكيل شد.

معاون فرماندار منشاء بعضي ازسرقت ها، بيکاري و مصرف مواد مخدر دانست و خواستار جديت بيشتر مسئولين مربوطه در برخورد با سارقين و مفسدين شدوي افزود:باتلاش نيروي انتظامي واطلاعاتي و بااقدامات موثر انجام داده شده نسبت به سال گذشته کاهش سرقت درشهرستان داشتيم .ايشان درپايان ازدستگاه هاي ذيربط خواستار گشتزني مشترک بانيروي انتظامي راشد.

Comments are now closed for this entry

روز : ماه : سال :