خروش علی آبادی ها در روز قدس/ تصاویر

مردم شهرستان علی آباد کتول، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در حمایت از مردم فلسطین به خیابان ها آمده و فریاد «مرگ بر اسرائیل سر دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: احمد قربانی

انتهای خبر/