هیس ! حاشیه‌ سازان مشغول کارند

مشغول کردن مجلس شورای اسلامی به مسائل حاشیه ای مختلف را شاید بتوان در راستای همان خطی ارزیابی کرد که از نخستین روزهای بعد از انتخابات دوم اسفند ۹۸، به دنبال ناکار آمد نشان مجلس یازدهم و ترساندن مردم از اقدامات انقلابی آن بود.

به گزارش زرین نامه؛ مشغول کردن مجلس شورای اسلامی به مسائل حاشیه ای مختلف را شاید بتوان در راستای همان خطی ارزیابی کرد که از نخستین روزهای بعد از انتخابات دوم اسفند ۹۸، به دنبال ناکار آمد نشان مجلس یازدهم و ترساندن مردم از اقدامات انقلابی آن بود.

با نگاهی اجمالی به سخنان برخی دگراندیشان و سیلی خوردگان از مردم در انتخابات گفته شده، صدها مورد را می توان یافت که تئوری پردازان و سربازان میدانی اردوگاه غرب پرستان از یک سو، و جای گرفتگان در صف به اصطلاح دوستان، که نهایت هنرشان دیدن تا نوک بینی خود می باشد را مشاهده کرد که در هر برهه ای، یک بهانه ای پیداکرده و مجلس یازدهم و برنامه های آن را زیر سئوال برده و تلاش کرده اند جامعه را از امید بستن به اقدامات آن، ناامید کنند.

واقعیت غیر قابل انکار این است که مجلس یازدهم زیر ذره‌بین است و عده‌ای قصد کرده‌اند تا این مجلس را هر طور شده به سوی حاشیه‌ها بکشانند تا از پرداختن به برنامه ها و شناسایی مشکلات اصلی مردم و ارائه و تصویب طرحهای رافع مشکلات کشور باز بماند.

به عنوان مثال، درباره آخرین حاشیه ساخته شده برای مجلس در موضوع تحویل خودرو به برخی نمایندگان، مگر چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است که عده ای تلاش دارند این همه افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار داده و این موضوع را به مهم ترین مسئله روز کشور تبدیل کنند.

مگرنمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته و به مانند کارگزاران سایر بخش‌های نظام، از امکاناتی مانند خودرو استفاده نمی‌کردند.؟

فراهم کردن برخی تسهیلات برای نمایندگان ادوار مجلس که در راستای انجام وظایف نمایندگی می باشد، اقدامی بوده که در همه دوره‌ها تکرار می‌شود.

آیا کسی خبر دارد که وضعیت مسکن و خودروی نمایندگان ادوار گذشته مجلس چگونه تأمین شده است.؟ پاسخ پرسش راحافظه کسی یاری نمی‌کند، چرا که اساساً در آن ایام بحثی مطرح نشده است؛ زیرا خودرویی که با آن نمایندگان به حوزه انتخابیه‌شان سر بزنند و با آن در جلسات شرکت کنند، امری دور از انتظار تلقی نمی‌شد.

با عنایت به موارد گفته شده، در اصل تحویل خودرو به نمایندگان، تردیدی نیست، هر چند در شیوه ارائه چنین تسهیلاتی، حتماً روشهای مناسب‌تری وجود دارد که باید مسئولان مربوطه، آنها را شناسایی و عمل کنند.

اینکه می گوئیم، نقدهای وارد شده به موضوع تحویل خودرو به نمایندگان، به جای دلسوزی برای مردم، جنبه انتقام گیری از مجلس را دارد، یک نمونه اش، اظهار نظر آن نماینده اصلاح‌طلبی است که خود دردوره قبل از همه امکانات و تسهیلات مجلس برای دریافت خودرو و مسکن استفاده کرده ولی حالا منتقد اقدام کنونی مجلس شده است.

اینکه می بینم وابستگان به جریانی که‌ چشمان خود را به راحتی آب خوردن، برروی ضرر حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومانی وزیر اصلاح‌طلب نفت به دلیل حذف کارت سوخت بست و حتی کلمه ای هم در باره آن خسارت عظیم به مردم سخن نگفتند ولی به واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس، که در هر دوره انجام می گرفته است معترض شده اند، حتماً مغرضانه رفتار می‌کنند و مقاصد دیگری در سر می‌پرورانند.

آنچه که در این میان مایه تأسف است، این است که برخی از دوستان و افراد پاک و انقلابی هم، بدون در نظر گرفتن مصالح و حقایق موجود، در زمینی بازی می کنند که بدخواهان نظام و مردم، آن را طراحی کرده اند.

در شرایط فعلی، آنچه که باید برای نمایندگان مجلس فعلی مهم باشد، تمرکز بر مسائل اصلی مردم است و آنچه که نباید باشد، سرگرم شدن به حواشی است.

از بعد اقتصادی نیز چون مردم در شرایط معیشتی دشواری قرار دارند، همه تصمیمات و اقدامات نمایندگان باید با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی باشد.

نمایندگان مجلس پیش از هر اظهار نظر و کنش سیاسی، باید تبعات سیاسی و رسانه‌ای آن را محاسبه کنند. این مجلس متصف به صفت انقلابی بودن است؛ به همین دلیل در طراحی امور مرتبط با مجلس و نمایندگان و جهت‌گیری کلی و کلان مجلس شورای اسلامی، باید این نکته مهم مورد توجه کامل و دقیق قرار بگیرد.

انتهای پیام /

نظرات
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است اولین نظر را شما ثبت کنید
ثبت دیدگاه

ارسال دیدگاه