گوجه برای فقرا مجانی است/ عکس

بخشش پول و ثروت زیادی نمی خواهد، بلکه روحیه سخاوت و از خودگذشتگی است که سبب می شود در اوج نیاز، از آنچه داری برای دیگران چشم بپوشی.

0005

نظرات
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است اولین نظر را شما ثبت کنید
ثبت دیدگاه

ارسال دیدگاه