ديدارپرسپوليس وفجر بدون تماشاگر برگزارمي شود

سرپرست سازمان ليگ برتر گفت که بازي پرسپوليس و فجرسپاسي بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، غلامرضا بهروان گفت: بر اساس نامه فدراسيون فوتبال و همچنين راي کميته استيناف، پرسپوليس بايد دو بازي رسمي خود را بدون تماشاگر برگزار کند و به همين جهت دو بازي اين تيم مقابل تيم هاي فجر شهيد سپاسي در تاريخ سوم مرداد و صباي قم در تاريخ 15 مرداد در ورزشگاه آزادي و بدون تماشاگر انجام مي شود.

بهروان در پايان گفت: سازمان ليگ درنامه اي به مديران عامل دو باشگاه پرسپوليس و فجر سپاسي و همچنين دو هيئت فوتبال استان تهران و فارس اين موضوع را ابلاغ کرده است.

ديدار پرسپوليس و فجر فردا شب برگزار مي شود.