سرتیتر اخبار
 

DSC08476.JPG - 50.88 کیلو بایتزرین نامه: شهردار فاضل آباد از اجرای طرح لکه گیری و آسفالت خیابان های سطح این شهر در جهت رفاه شهروندان و گردشگران نوروزی خبر داد.

زرین نامه: شهردار فاضل آباد از شستشوی درب مغازه های سطح این شهر توسط شهرداری خبرداد.

روز : ماه : سال :