چاپ
بازدید: 2920

 زرین نامه: آدرس و شمار تماس مدارس ویژه ی طرح اسکان نوروزی شهرستان علی آبادکتول را می توانید در ادامه مشاهده کنید.


 نام مدرسه

نوع مدرسه تعداد کلاس شماره تماس آدرس مدرسه

فضیلت

 

مجهز 8 6227505 چهار راه قصر-خ کارخانه پنبه

هنرستان مرحوم عاشوری

 

نیمه مجهز 10 6221995 خ امام رضا (ع)-آموزش و پرورش سابق

راهنمایی شاهد پسرانه

 

نیمه مجهز 6 6226310 انتهای خ هنرستان

امام خمینی (ره)

 

نیمه مجهز 10 6222581 خ هنرستان بعد از چهارراه- جنب نانوایی

فرزانگان- بصیرت

 

نیمه مجهز 6 6225793 خ سی متری جنوبی بعد از چهارراه

عترت- قدس

 

نیمه مجهز 19 6228548 خ منوچهری-جنب مجتمع تختی

رازی- حلیمه سعدیه

 

نیمه مجهز 8 6223620 خ طالقانی جنوبی بعد از چهارراه

سمیه

 

مجهز 8 6223520 خ کارخانه پنبه

جابر

 

عادی 6 6223722 انتهای خیابان منوچهری

شهید مفتح

 

مجهز 10 6342620 فاضل آباد- پشت ستاد ناحیه بسیج

آیت الله خامنه ای

 

نیمه مجهز 8 6234363 جنب اداره راه و شهرسازی

عصمت

 

نیمه مجهز 9 6342988 فاضل آباد- جنب مخابرات

قائم (عج)- آسیه

 

نیمه مجهز 8 6222539 خ جنگلده- جنب بوستان بهار

نمونه دولتی فرهنگ

 

مجهز 6 6223667 روبروی سندیکای کامیون داران

سیدجمال

 

نیمه مجهز 6 6342527         فاضل آباد- جنب مدرسه مفتح