سرتیتر اخبار
 

یکی از با اهمّیت ترین « ارکان حاکمیت سیاسی » هر کشوری رسانه های آن کشور هستند و به طور مشخّص همه انقلاب های به وقوع پیوسته در عصر حاضر محصول رسانه ها هستند و هیچ حرکت اجتماعی – سیاسی به وقوع نپیوسته مگر آنکه دارای « جبهه رسانه ای » بوده است .

بگزارش زرین نامه، این اهمّیت به قدری است که هر انقلابی در بدو ظهور خود باید رسانه‌های آن جامعه ، به‌ویژه رسانه ملّی و اصلی آن کشور (بویژه صدا و سیما)، را تحت کنترل درآورد . از آنجاکه رسانه‌ها جزء مراکز اصلی تأثیرگذار هر انقلاب هستند ؛ پس رسانه‌ها می‌توانند در آسیب رساندن یا جلوگیری از آسیب رسیدن به آن انقلاب سهم بسزایی داشته باشند. انقلاب اسلامی به عنوان پدیده شگفت انگیز عصر حاضر ، از این قاعده مستثنی نیست و فراز و فرود عملکرد رسانه ها در این سپهر نیز قابل بررسی و تحلیل می باشد . در سال های اخیر رسانه های غیر انقلابی ، با خرج تمامی مهمّات رسانه ای خود به کارزار با انقلاب اسلامی آمده و با تمام تمام در حال انجام وظیفه خود یعنی _ تحریف مبانی دینی و اصول انقلاب اسلامی ، حسّاسیت زدایی از مردم نسبت به انقلاب اسلامی ، دَمیدن در کوره ی بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ، برافروختن آتش تفرقه و تبلیغ نبود همبستگی در جبهه اسلام وانقلاب اسلامی ، عوض نمودن جای دشمنان و دوستان ، تحریف تاریخ و ارائه قرائت¬های مختلف از اسلام و انقلاب اسلامی و.... – هستند . اساساٌ تمایز رسانه ها در رده بندی – انقلاب و غیر انقلابی – ناظر برعملکرد ، محتوا ، چینش عناصر و عوامل و ضریب حسّاسیت به آرمان های انقلاب اسلامی است وگرنه – بیهوده نهاده اند نام زنگی کافور .

با ظهور و بروز رسانه های نوین در عصرحاضر و تلفیق شیوه های کهنه ونوین در فعّالیت های رسانه ای ، لازم است این مجموعه نیز مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا با عملکردی صحیح و درست ، ضمن عمل به وظایف ذاتی ، تهاجم رسانه های بیگانه را نیز دَفع کند . در علوم سیاسی ، آسیب‌شناسی یعنی شناسایی مجموعه¬ای از خطرها و بحران¬هایی که « می¬تواند یک نظام سیاسی کارآمد را تضعیف نموده و یا حتی آن را از پای درآورد و موجب فروپاشی شود.» بطور عقلانی هرچه این اقدام شایسته زودتر و مناسب تر انجام گیرد ، در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب اسلامی موثّرتر خواهد بود . یکی از راه های این آسیب شناسی و ارائه تحلیل از عملکرد رسانه ها ، برگزاری جشنواره های رسانه ای و تشویق فعّالین این عرصه و تمیز قراردادن بین رسانه های شاخص ( در بُعد عملکردی )است . بسیج رسانه به عنوان نهاد انقلابی حامی جریان رسانه ای انقلاب اسلامی ، به دنبال شناخت ، تجزیه وتحلیل و رَفع و دَفع آسیب های رسانه جبهه انقلاب اسلامی و جذب رسانه های متمایل به انقلاب اسلامی و حتّی رسانه های منصِف است و « جشنواره رسانه ای ابوذر » می تواند بستر مناسبی برای این اقدام مفید و موثّر باشد . در این فرصت ضمن ارائه فهرستی از « آسیب های رسانه جبهه انقلاب اسلامی » به اُمید رفع و دفع این آسیب ها به پیشواز « جشنواره رسانه ای ابوذر » می رویم . 1ــ رسانه ها و بی¬تفاوتی نسبت به انقلاب اسلامی: یکی از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی بویژه دولت استکباری امریکا جدا کردن مردم از انقلاب اسلامی است . خصوصاٌ در چند سال این کینه و عداوت به اوج رسیده و یکی از اهداف تحریم های ظالمانه خود را جدا کردن مردم از انقلاب اسلامی و انتقام از حامیان آن اعلام نموده است و به طَرف اولی یکی از وظائف جبهه رسانه ای مخالف انقلاب اسلامی نیز ، « زیر سؤال بردن هنجارها و اصول اسلام و انقلاب اسلامی » است . در بُعد رسانه ای ، حساسیت‌زدایی از مردم نسبت به اسلام وانقلاب اسلامی و در نهایت بی¬هنجاری مردم ، از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی بویژه دولت استکباری امریکا است . در این میان وظیفه رسانه ملّی و رسانه¬های معتقد به نظام و انقلاب بسیار اساسی است؛ چون این رسانه¬ها با حساس کردن مردم نسبت به دستاوردهای انقلاب و اصول و ارزش¬های محکم اسلام، آن هم با منطقی درست و صحیح، خنثی شدن این جنگ روانی و رسانه¬ای دشمن را سبب می¬شوند. رسانه‌های معتقد به انقلاب باید با ابزارهای هنری ظریف و زیبا حساسیت مردم را بالا ببرند و مردم را با روش‌های مختلف امیدوار کنند. 2ــ رسانه¬ها و آسیب تحریف مبانی دینی و اصول انقلاب اسلامی: تقریباٌ تمامی موسّسات پژوهشی اجتماعی – امنیّتی استکبار جهانی به این نتیجه رسیده اند که دلیل حمایت و پشتیبانی مردم از اسلام و انقلاب اسلامی« بستر ارزشی نظام اسلامی »است . بنابراین رسانه¬های مخالف(در تمام اشکال دیداری ،شنیداری ، مکتوب و مجازی) به بستر ارزشی نظام اسلامی هجوم آورده و ارزش¬های جامعه اسلامی را به سخره می¬گیرند و تفسیر نادرست از آموزه¬های دینی در جهت اهداف سیاسی خود و گروه‌هایی که به آنها وابسته¬اند ارائه می¬نمایند باعث ایجاد شکاف بین محیط ارزشی جامعه با ساخت‌های جامعه می‌شوند . در این جنگ رسانه¬ای ، دشمن قصد دارد با زیر سؤال بردن اصول انقلاب اسلامی و گسترش آن،جامعه را از هویت انقلابی ــ اسلامی خود تهی کند و باعث فروپاشی انقلاب اسلامی از درون شود. در این بین نقش رسانه های انقلابی ، بصیرت افزایی ، شبهه زدایی ، تحریف زدایی و تحکیم مبانی اعتقادی مردم وبویژه نسل جوان نسبت به اسلام ، انقلاب اسلامی ، ارزش های انقلاب اسلامی و ..... است 3ــ رسانه‌ها و آسیب نظارت نکردن بر ساختار نظام اسلامی (بحران در کارآمدی): یکی از وظایف رسانه ای نقش نظارتی آنها و رصد و دیدبانی آرمان های انقلاب اسلامی است ، با از دست رفتن کارکرد نظارتی رسانه¬ها ، سلامت نظام زیر سؤال می‌رود و به زیر سؤال رفتن کارآمدی نظام هم منجر می¬شود. در این صورت نظام با «بحران در کارآمدی » روبه‌رو می‌شود. بنابراین یکی از وجوه بحران کارآمدی ، نظارت نکردن از پایین به بالا است که این کار از طریق رسانه¬ها انجام می¬شود؛ چون رسانه¬ها نماینده افکار عمومی جامعه هستند . مٌجریان امور نیز باید به رسانه به عنوان یار و کمک کار خود در بُعد نظارتی نگاه کنند و از « متلک پراندن و طعنه زدن » به آنان پرهیز کنند . هرپه بعد نظارتی رسانه ها قوی تر باشد سلامت و کارآمدی نظام بیشتر خواهد بود در جامعه کنونی‌مان مصادیق این نظارت¬ها را در برنامه¬های مختلف رادیویی و تلویزیونی شاهدیم . هرچند از سوی برخی از مسئولین شدیداٌ« نواخته » می شوند 4ــ رسانه‌ها و آسیب های اقتصادی(مصرف‌گرایی ، اتّکا به نفت ، گرایش به کالاهای لوکس ...) و عدم توجّه به اقتصاد مقاومتی : رویکرد اقتصادی دولت ها در جمهوری اسلامی ، تاثیر بسزایی در رُشد یا توقّف انقلاب اسلامی داشته است و از ابتدای انقلاب اسلامی با کینه توزی استکبار جهانی و تحریم ظالمانه ملّت ایران ، نگاه به داخل ، توجّه به تولید داخلی ، گریز از مصرف گرایی و... موردتوجّه امام راحل عظیم الشّان (ره)و مقام معظّم رهبری بوده است . تا اینکه حضرت آقا با طرح مسئله « اقتصاد مقاومتی » و « حمایت از تولید داخلی تقریباٌ حجّت را برهمه تمام کردند . وظیفه رسانه های انقلابی این است که از طُرق مختلف به جریان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بها داده و مردم را از آفات تجمّل گرایی ، مصرف گرایی ، مصرف تولیدات خارجی و ... آگاه نموده و در واقع حامی و پشتیبان نظام و رهبری باشند . 5ــ رسانه‌ها و آسیب تفرقه و نبود همبستگی در انقلاب اسلامی: وجود تفرقه و نبود همبستگی ملّی ، یکی دیگر از آسیب¬هایی که به انقلاب اسلامی لطمه شدید وارد می¬کند یعنی همبستگی مردم با مردم و همبستگی مردم با مسئولان که جمع بین این دو همبستگی ملّی را تشکیل می¬دهد. به‌‌طورکلی پس از تشکیل هر نظامی هرچه میزان ارتباط و همبستگی که بر اساس نظریه ابن¬خلدون به عصبیت تعبیر می¬شود در بین اجزای آن رو به فزونی باشد قطعاً آن مجموعه در پیشبرد اهداف عالیه خود به صورت متقن و محکم، ثابت و پایدار می¬تواند گام بردارد. ولی اگر این همبستگی و عصبیت به تفرقه تبدیل شود، اساس انقلاب و یکی از پایه‌های اصلی آن که مردم هستند متزلزل می‌گردد و باعث ضربه خوردن انقلاب می¬شود. در استان گلستان که به تعبیری « موزائیک اقوام » است ، رسانه¬ها با پخش یک خبر باعث بالا رفتن همبستگی ملّی یا ایجاد تفرقه بین مردم می شوند ، در سال های 78 و 88 طی دو فتنه ی دفع شده ، القائات رسانه های بیگانه نقش مهمّی در شعله ور شدن جریان فتنه داشت . در همین چهارچوب برای تقویت همبستگی ملّی رسانه¬ها باید به عامل قومیّت توجه خاص داشته واز دامَن زدن به اختلافات قومی دامن پرهیز نموده و بیشتر بر اشتراکات قومی تأکید کنند. 6ــ رسانه‌ها و آسیب ، شناسایی نکردن دشمنان انقلاب اسلامی: جنگ عصر حاضر را مقام معظم رهبری «در حوزه رسانه»می دانند و معتقدند:«جنگ ما جنگ رسانه‌ای است.»بنابراین وظیفه رسانه‌ها در این آسیب‌‌شناسی بسیار حساس است ؛ یعنی رسانه‌ها در خط مقدم نبرد با دشمن قرار دارند و یکی از کارکردهایی که باید داشته باشند شناساندن دشمن به طرق مختلف و از زوایای گوناگون به جامعه و تزریق هوشیاری به جامعه است. رسانه های انقلابی باید با تولید برنامه‌هایی، زوایای ریزودرشت دشمنی دشمنان را بازگوکنند تا جامعه در موقع عمل به بحران شناخت دچار نشود. اُمید است که رسانه های انقلابی و حامی نظام جمهوری و رسانه های در سَمت وسوی نظام که در درون ساختار این حاکمیّت فعّالیت رسانه ای می کنند با درک این آسیب ها ، در تهیّه و تدوین خبر ، گزارش ،تیتر و.... به این آسیب ها توجّه نموده و با تجزیه وتحلیل صحیح ، مناسب و بهنگام آنها را به « فرصتی » برای اداره امور و آسیب زدایی از نظام تبدیل کنند . بسیج رسانه اُستان گلستان با عنایت به مأموریت ذاتی خود که « پشتیبانی از رسانه های همسو با نظام » و « ایجاد فضای سالم رسانه ای » است ، در حال اِجرای مقدّمات برگزاری « جشنواره رسانه ای ابوذر» است . بانگاهی به محورها و موضوعات این جشنواره می توان فهمید که هدف غائی و نهائی این جشنواره « ایجاد فضای رسانه ای سالم و در طراز انقلاب اسلامی » و « استفاده از ظرفیّت « ابزار کارآمد رسانه » در جهت« آسیب زدایی از انقلاب اسلامی » و به نوعی « کمک به اداره اُمور کشور با رویکرد رفع نارسائی ها و آسیب های جامعه است . اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگاران، بصیرت و دشمن شناسی، بسیج و 40 سال خدمات مردمی، نقش مسجد و نمازهای جمعه در تقویت دستاوردهای انقلاب، فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدها و سواد رسانه ای، سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ورزش و سلامت در جامعه، ترویج فرهنگ وقف، جوانان و نقش آنان در تقویت گام دوم انقلاب اسلامی را از جمله محورهای جشنواره ابوذر هستند که اصحاب رسانه استان گلستان می توانند ، آثار و تولیداتی که در دوره اعلامی جشنواره کار کرده اند برای شرکت در کوران رقابت جشنواره به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند . بنابه گفته دبیر پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر گلستان، وحدت و همدلی در استان، سیل، مدیریت بحران و بازسازی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش رسانه ها در گلستان، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست، شهید شاخص سال 98 بسیج رسانه گلستان از دیگر موضوعات جشنواره هستند که شرکت کنندگان با ارسال آثار در موضوع ترویج فرهنگ قرآن و عترت و انتخابات، حضور حداکثری، انتخاب شایسته می توانند در بخش ویژه این جشنواره شرکت کنند.


s="system-pagebreak" title="« آسیب‌شناسی رسانه های انقلابی »" />

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :