سرتیتر اخبار
 
جشنواره ها می توانند انگیزه های فعّالان رسانه ای را چندین برابر نموده و شور وشوق خاصّی به این فعّالیت های ایثار گرانه ببخشد. 
به گزارش زرین نامه، محمد دیلم کتولی فعال رسانه ای علی آباد کتول نوشت: بی تردید یکی از فعالیت های تحرک آفرین در عرصه رسانه کشور و به تَبع آن استان گلستان، جشنواره های رسانه ای است. 
این جشنواره ها می توانند انگیزه های فعّالان رسانه ای را چندین برابر نموده و شور وشوق خاصّی به این فعّالیت های ایثار گرانه ببخشد.
فعّالان رسانه ای که گَرد و خاک خستگی و تلاش بی وقفه طول سال را بر دوش خَسته خود اِحساس می کنند به اُمّید دستیابی به جوائز جشنواره ها به اِقدامات خود جَلا بخشیده و آنها را شُسته رُفته تَر عرضه نمایند .
در این بین جشنواره رسانه ای ابوذر( چنانچه از نامَش پیداست) به دُنبال ایجاد تحوّل اساسی در بین فعّالان ایجادی عرصه است.
اگرچه بر برگزاری چند دوره قبلی برگزاری "جشنواره رسانه ای ابوذر " در استان گلستان نقدهایی وارد است امّا این نقد ها نه تنها از ارزش و اعتبار و سنجه های این حرکت انقلابی نمی کاهَد بلکه با رَفع نواقِص(احتمالی) دوره های قبل می توان به اُفق آینده آن اُمید بسیاری بَست. 
تکدّر و نگرانی یک فعّال رسانه ای(اعمّ از خبرنگار، عکّاس،تصویر بردار،کاریکاتوریست،یادداشت نویس و...)_ مشروط به مُستدل بودن _ازنحوه داوری،محور های جشنواره ونحوه برگزاری و...می تواند راهگشای مجریان برگزاری جشنواره های بَعدی باشد.
در عین حال چون سابقه و ساختار جشنواره های رسانه ای ابوذر،همانند و مُشابهی در فضای رسانه ای استان گلستان ندارد انتقادات و اشکالات نیز بَعضاً لابُد و ناگزیرست،هرچند این موضوع نیز نمی تواند توجیه گر وُجود اِشکالات و نارسایی های اِحتتمالی باشد.
یکی از مُشخّصه های " جشنواره رسانه ای ابوذر " آفرینش و تقویت بُن مایه های " ابوذر گونه" اَست. 
بایددید"ابوذر"کیست وچه کرد؟ و چه نقشی در تاریخ پُر تلاطُم زمان خودش داشت؟و از کدام زاویه "ابوذر بودن" برای یک فعّال رسانه ای یک "افتخار"مَحسوب می شود ؟ تااینکه فهمید که چه باد کرد ؟
نِگاهی اِجمالی به زندگی و حیات "اِفتخار آمیز"این صحابی ارجمند پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله و صحبه و سلّم)و حامی بی چون و چرا و "بسیجی آتش به اختیار " ولی و حجّت خدا حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام)نشان می دهدکه ابوذر"سَمبُل و نَماد و پَرچمدار مبارزه بافَساد،بی عدالتی،تَبعیض و ویژه خواری"در هیئت حاکمه مُسلمین بود .
مَرحوم(شهید)دکتر علی شریعتی در کتاب "ابوذر مردی از رَبذه " در توصیف شخصیّت ابوذر می نویسد :" ابودر،این صحابی شُجاع رسول خُدا، اُستخوان ران شُتر بر دوش نَهاده در کوچه های شَهر می گشت و فریاد عدالت طلبی و ظلم ستیزی سَر می داد .در هَر مَعبَر و گذرگاه و مَجلسی ار ولایت اِمام زمان خودش و اَهل بیت عِترت(علیهم السلام )دفاع می کرد و به تنهایی رسانه ای گویا،شیوا و رسا علیه  حاکمان نئولیبرال عَصرش بود . او تا آنجا پیش رفت که حکّام زمانه اَش این رسانه را علیه منافع و مطامع خودشان اِحساس کرده و ابتدابه رَبذه تَبعیدش نموده و سپس در غربت محض به شهادتش رساندند.
جشنواره رسانه ای ابوذر(باید مانند مُسمّایَش ) اِحیاگر ارزش های والای اِسلام و انقلاب اسلامی باشد و اگر چنین بود می تواند درکادر سازی برای" چهل ساله دوم انقلاب اسلامی "موثّر باشد. 
تولید،تقویت و گسترش حوزه فعّالیت عناصر فعّال رسانه ای " مُطالبه گر ، عدالتجو و عدالتخواه" و مبارزه با" عناصر و عوامل فَساد(اعمّ از فَساد اداری،زمین خواری،کوه خواری، جنگل خواری،ویژه خواری، مُحیط زیست خواری و...) باید محصول "جشنواره رسانه ای ابوذر " باشد .
فعّال رسانه ای در طِراز "ابوذر"نباید از زندان و تَبعید و مَحرومیّت و... هراسی داشته باشد. 
فعّال رسانه ای در طِراز "ابوذر" باید فقط و فقط برای رِضای خُدا و کُمک به ایجاد امنیّت،عِدالت و آرامش  اجتماعی قَلم بِزند،گزارش تهیّه کند،صِداو تصاویر بردارد و.... 
فعّال رسانه ای در طِراز "ابوذر"نباید وابستگی به عوامل قُدرت و سیاست داشته باشد و یکی از اَهداف او ایجاد رُعب و وَحشت و انفعال در مُفسدین اقتصادی  باشد .
تحوّل بسیار مهم وبُنیادی قابل توجّه درچند ماهه اخیر در ساحَت سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی ایران،انتشار پیام راهگشا،راهبردی و تحوّل آفرین مقام معظم رهبری با عنوان "بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی "است.
بدون شک پس از وصیّت نامه سیاسی الهی امام راحل عظیم الشّان (ره)"بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی "منشوری بسیار مهم و حیاتبخش برای آینده کشور عزیز ایران است .
شایسته و بجاست که"پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر"درهَمه محورها وقالب های خودمحورها و تاکیدات این بیانیه ومن شوروی مهم رادستمایه خود قرار دهد .یک فعّال رسانه ای باید مراحل تکوین و شکل گیری انقلاب اسلامی تا رسیدن به مرحله خودسازی،جامعه پردازی و تمدّن سازی را تا رسیدن به "عصرجدید عالم وتطبیق آن با شعارهای جهانی و فِطری، درخشان و هَمیشه زنده انقلاب اسلامی در آثارش مدّنظر داشته باشد.یک فعّال رسانه ای"ابوذر گونه"باید"مُدافع اَبدی از"نظریه نظام اسلامی" باشد.
،‏ اگر سیل به اُستانش زد و چندین شهر و روستا را تا تخریب کامل ویران نمود"فعّال رسانه ای درطِراز ابوذر" باید بازتاب دهنده آسیب های سیل یه خانه و کاشانه مردم باشد و درد ها و رنج ها و آلام و آسیب های سیل زدگان را بدون ملاحظات سیاسی جهت دارد بازتاب دَهد. 
اگر مسئولی در کُمک رسانی کوتاهی کرد به اَفکار و اَنظار عُمومی معرّفی اَش کند . 
خلاصه کلام اینکه" جشنواره رسانه ای ابوذر " باید مانند ابوذر غفاری صحابه ی شهید راه وِلایت " تحوّل آفرین،مُدافع اسلام،ایران و ارزش های انقلاب اسلامی باشد .
 
 پایان پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

روز : ماه : سال :